Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 12 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 84.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 314.9 kB)

ProtokollPDF (pdf, 122.2 kB)

Ärendelista

 • Återrapport kring screeningplanen i matematik
 • Information om ICDP-utbildningen
 • Information om utökning av utbildningar inom vuxenutbildningen
 • Budgetuppföljning 2018 - Sektor Lärande
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2018
 • Beslut om områden för Internkontrollplan 2019 inom Sektor Lärande
 • Förändring av tidsplan för verksamhetsbesök m m under 2018
 • Tidsplan för verksamhetsbesök/tillsynsbesök, övriga insatser m m år 2019 (Sektor Lärande)
 • Beslut om uppdraget skolchef
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2018
 • Beslut om fortsatt samverkansforskning med Högskolan Väst
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor
 • Sektor Lärandes information 2018
 • Politikens information 2018
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2018)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre