Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 12 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 84.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 314.9 kB)

ProtokollPDF (pdf, 122.2 kB)

Ärendelista

 • Återrapport kring screeningplanen i matematik
 • Information om ICDP-utbildningen
 • Information om utökning av utbildningar inom vuxenutbildningen
 • Budgetuppföljning 2018 - Sektor Lärande
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2018
 • Beslut om områden för Internkontrollplan 2019 inom Sektor Lärande
 • Förändring av tidsplan för verksamhetsbesök m m under 2018
 • Tidsplan för verksamhetsbesök/tillsynsbesök, övriga insatser m m år 2019 (Sektor Lärande)
 • Beslut om uppdraget skolchef
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2018
 • Beslut om fortsatt samverkansforskning med Högskolan Väst
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor
 • Sektor Lärandes information 2018
 • Politikens information 2018
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2018)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre