Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 12 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 oktober
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 74 kB)

ProtokollPDF (pdf, 103.7 kB)

Ärendelista

  • Information om forskningsprojektet "Hälsa och tanke"
  • Budget år 2021 - Sektor Lärande
  • Ny förskola i Svanesund
  • Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen
  • Sektors information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre