Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 14 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 oktober
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 72.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 102.2 kB)

Ärendelista

 • Information om upphandling av skolskjuts
 • Nyttjande av lokaler inom Sektor Lärande
 • Information om projektet "Hitta Drivet", steg 2
 • Pilotprojekt kring pedagogisk skollunch
 • Plan för drogförebyggande arbete i Orust kommuns skolor
 • Kommunal rutin och plan för studie- och yrkesvägledning
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre