Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 14 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 oktober
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 72.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 102.2 kB)

Ärendelista

 • Information om upphandling av skolskjuts
 • Nyttjande av lokaler inom Sektor Lärande
 • Information om projektet "Hitta Drivet", steg 2
 • Pilotprojekt kring pedagogisk skollunch
 • Plan för drogförebyggande arbete i Orust kommuns skolor
 • Kommunal rutin och plan för studie- och yrkesvägledning
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre