Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 4 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 4 oktober
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Information om samverkansprojektet mellan sektorerna Lärande och Omsorg
  • Kommunrevisionens grundläggande granskning år 2021 - Svar från Sektor Lärande
  • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
  • Budget år 2022 - Sektor Lärande
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre