Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 12 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 september 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Budget 2022 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
  • Remissvar - Tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal
  • Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
  • Information om skolskjutsorganisationen
  • Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2021/2022
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
  • Information om matsituationen i förskolan
Återställ
Hjälp oss bli bättre