Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 6 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 september
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Budget 2021 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
  • Utvärdering och beslut kring sammanträden via distans för utskottet för lärande
  • Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, statsbidraget "Skolmiljarden"
  • Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2020/2021
  • Information om upphandling av skolskjuts
  • Information om antal elever och skolorganisation på Orust
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre