Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 6 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 september
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Budget 2021 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
  • Utvärdering och beslut kring sammanträden via distans för utskottet för lärande
  • Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, statsbidraget "Skolmiljarden"
  • Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2020/2021
  • Information om upphandling av skolskjuts
  • Information om antal elever och skolorganisation på Orust
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre