Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i april

Tisdag den 5 april sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 5 april
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Sektorns information
  • Verksamhetsuppföljning
  • Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025
  • Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal
  • Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård
  • Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom
  • Föreningsbidrag Kvinnojouren
  • Föreningsbidrag Brottsofferjouren
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre