Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i april

Tisdag den 5 april sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 5 april
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Sektorns information
  • Verksamhetsuppföljning
  • Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025
  • Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal
  • Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård
  • Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom
  • Föreningsbidrag Kvinnojouren
  • Föreningsbidrag Brottsofferjouren
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre