Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i april

Tisdag den 13 april sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 april
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Verksamhetsuppföljning
 • Äldreomsorgsplan
 • Statsbidrag äldreomsorg
 • Beställning av förstudie resurscenter
 • Beställning av förstudie Korttidsboende LSS
 • Habiliteringsersättning 2021
 • Tillfälligt stödboende
 • Budgetförutsättningar 2022
 • Sektorns information
 • Uppdrag samverkan lärande och omsorg
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre