Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i april

Tisdag den 13 april sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 april
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Verksamhetsuppföljning
 • Äldreomsorgsplan
 • Statsbidrag äldreomsorg
 • Beställning av förstudie resurscenter
 • Beställning av förstudie Korttidsboende LSS
 • Habiliteringsersättning 2021
 • Tillfälligt stödboende
 • Budgetförutsättningar 2022
 • Sektorns information
 • Uppdrag samverkan lärande och omsorg
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre