Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i augusti

Tisdag den 11 augusti sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 augusti
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 107.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 82 kB)

Ärendelista

Personärenden

Månatlig statistik

Sektorns information

Budgetrapport

Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Verksamhetsbidrag kvinnojouren

Remissvar god och nära vård

Ordförande informerar

Återställ
Hjälp oss bli bättre