Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i december

Tisdag den 11 december sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 december
klockan 08:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 66.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 109.9 kB)


Ärendelista

 • Personärende 2018
 • Individ- och familjeomsorgen placeringsdiagram 2018
 • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
 • Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2018
 • Sektorns information 2018
 • Återrapportering av intern kontroll 2018 - Sektor omsorg
 • Plan för intern kontroll 2019 - Sektor omsorg
 • Avtal Ungdomsmottagning
 • Kvartal 3 2018 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
 • Strategisk Lokalplanering Sektor omsorg 2018-2028
 • Anmäls för kännedom
Återställ
Hjälp oss bli bättre