Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i december

Tisdag den 6 december sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 6 december
Klockan 11:00
Sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Revidering handläggning ekonomiskt bistånd
  • Internkontroll 2023
  • Redovisning av ej verkställda beslut
  • Ansökan om bidrag Kvinnojouren
  • Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre