Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i december

Tisdag den 10 december sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 december
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 56.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 563.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 78.8 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Sektorns information
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfi
  • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
  • Hantering av tillfälligt kommunbidrag
  • Internkontroll 2020
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 3
  • Åtgärder utifrån granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre