Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i december

Tisdag den 10 december sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 december
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 56.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 563.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 78.8 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Sektorns information
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfi
  • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
  • Hantering av tillfälligt kommunbidrag
  • Internkontroll 2020
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 3
  • Åtgärder utifrån granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre