Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 14 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 januari
klockan 09:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 74.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 78.9 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfil
  • Sektorns information
  • Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning
  • Förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer av hjälpmedel
  • Remissvar: Samverkan för barns och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
  • IFO framtid
  • Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2019
  • Genomlysning av verksamhetsområdet Stöd och omsorg
  • Ordförande information
Återställ
Hjälp oss bli bättre