Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 14 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 januari
klockan 09:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 74.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 78.9 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfil
  • Sektorns information
  • Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning
  • Förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer av hjälpmedel
  • Remissvar: Samverkan för barns och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
  • IFO framtid
  • Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2019
  • Genomlysning av verksamhetsområdet Stöd och omsorg
  • Ordförande information
Återställ
Hjälp oss bli bättre