Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 12 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 januari
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Sektorns information
  • Hemmaplanslösningar
  • Uppdrag samverkan lärande/omsorg
  • Förlängning handlingsplan för psykisk hälsa
  • Samverkan för barn och ungas hälsa
  • Ställningstagande till medverkan i yrkesresan
  • Svar till kommunrevisionen avseende strategisk planering inom äldreomsorgen
  • Budget 2021
  • Verksamhetsuppföljning vård och omsorg
  • Ordförande informerar


Återställ
Hjälp oss bli bättre