Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 12 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 januari
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Sektorns information
  • Hemmaplanslösningar
  • Uppdrag samverkan lärande/omsorg
  • Förlängning handlingsplan för psykisk hälsa
  • Samverkan för barn och ungas hälsa
  • Ställningstagande till medverkan i yrkesresan
  • Svar till kommunrevisionen avseende strategisk planering inom äldreomsorgen
  • Budget 2021
  • Verksamhetsuppföljning vård och omsorg
  • Ordförande informerar


Återställ
Hjälp oss bli bättre