Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i juni

Tisdag den 7 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 juni
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning
  • Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
  • Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut
  • Personal- och arbetsmiljöbokslut 2021, Sektor omsorg
  • Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen
  • Förlängning rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänst
  • Utskottet för omsorgs sammanträde i september
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre