Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i juni

Tisdag den 7 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 juni
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning
  • Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
  • Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut
  • Personal- och arbetsmiljöbokslut 2021, Sektor omsorg
  • Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen
  • Förlängning rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänst
  • Utskottet för omsorgs sammanträde i september
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre