Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i juni

Tisdag den 11 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 juni
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 56.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 7.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 69.3 kB)

Ärendelista

  • Personärende 2019
  • Sektorns information 2019
  • Översyn av organisationen hemtjänst
  • Medborgarförslag om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning
  • Ansökan om bidrag till Bris region Väst 2019
  • Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust
  • Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund 2019
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
  • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
Återställ
Hjälp oss bli bättre