Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i juni

Tisdag den 11 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 juni
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 56.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 7.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 69.3 kB)

Ärendelista

  • Personärende 2019
  • Sektorns information 2019
  • Översyn av organisationen hemtjänst
  • Medborgarförslag om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning
  • Ansökan om bidrag till Bris region Väst 2019
  • Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust
  • Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund 2019
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
  • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
Återställ
Hjälp oss bli bättre