Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 12 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 maj
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 70.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 403.1 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Månatlig statistik
  • Sektorns information
  • Aprilprognos
  • Budgetförutsättningar 2021-2023
  • Arbetsmiljö- och personalbokslut för sektor omsorg 2019
  • Ej verkställda beslut
  • Förordnande av ledamot att fatta beslut i brådskande ärenden
  • Ordförande informerar

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre