Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Onsdag den 11 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 11 maj
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning 2022 -Sektor omsorg
  • Beställning av förstudie avseende ny gruppbostad
  • Delårsrapport 2022 för Orust kommun - Sektor omsorg
  • Habiliteringsersättning 2022
  • Information projekt serviceinsatser Svanesunds hemtjänst
  • Utskottet för omsorg sammanträde i augusti 2022
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre