Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 11 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 maj
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Avtal gällande kurator, Ungdomsmottagningen
 • Äldreomsorgsplan
 • Ansökan om intraprenad, Kaprifolgården
 • Ansökan om intraprenad, Strandgården
 • Personal- och arbetsmiljöbokslut, sektor omsorg
 • Delårsrapport
 • Budgetförutsättningar 2022-2024
 • Genomlysning IFO
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
 • Föreningsbidrag Kvinnojouren Stenungsund
 • Föreningsbidrag Brottsofferjouren
 • Kvalitetsberättelse 2020
 • Sektorns information
 • Hemmaplanslösningar
 • Uppdrag samverkan skola/omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre