Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 11 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 maj
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Avtal gällande kurator, Ungdomsmottagningen
 • Äldreomsorgsplan
 • Ansökan om intraprenad, Kaprifolgården
 • Ansökan om intraprenad, Strandgården
 • Personal- och arbetsmiljöbokslut, sektor omsorg
 • Delårsrapport
 • Budgetförutsättningar 2022-2024
 • Genomlysning IFO
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts
 • Föreningsbidrag Kvinnojouren Stenungsund
 • Föreningsbidrag Brottsofferjouren
 • Kvalitetsberättelse 2020
 • Sektorns information
 • Hemmaplanslösningar
 • Uppdrag samverkan skola/omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre