Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i mars

Tisdag den 10 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 mars
klockan 09:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 80 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 89.5 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2020
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfil 2020
  • Sektorns information
  • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2019
  • Delårsrapport, budgetuppföljning och prognosrapporter 2020
  • Daglig verksamhet enligt 9 § LSS för yngre dementa med start april 2020
  • Flytt av Daglig Verksamhet till Herrgården samt införande av korttidsvård för barn och unga i egen regi
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre