Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i mars

Tisdag den 10 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 mars
klockan 09:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 80 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 89.5 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2020
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfil 2020
  • Sektorns information
  • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2019
  • Delårsrapport, budgetuppföljning och prognosrapporter 2020
  • Daglig verksamhet enligt 9 § LSS för yngre dementa med start april 2020
  • Flytt av Daglig Verksamhet till Herrgården samt införande av korttidsvård för barn och unga i egen regi
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre