Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i mars

Tisdag den 8 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 mars
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Verksamhetsuppföljning
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse
 • Kvalitetsberättelse 2021 Sektor Omsorg
 • Tjänsteskrivelse samverkansavtal digitala hjälpmedel
 • Redovisning prognosrapport februari 2022
 • Redovisning av statistikrapport
 • Förstudie modulboende
 • Principbeslut nyckelfri hemtjänst
 • Verksamhetsuppföljning
 • Sektorns information
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre