Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i mars

Tisdag den 8 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 mars
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Verksamhetsuppföljning
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse
 • Kvalitetsberättelse 2021 Sektor Omsorg
 • Tjänsteskrivelse samverkansavtal digitala hjälpmedel
 • Redovisning prognosrapport februari 2022
 • Redovisning av statistikrapport
 • Förstudie modulboende
 • Principbeslut nyckelfri hemtjänst
 • Verksamhetsuppföljning
 • Sektorns information
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre