Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i mars

Tisdag den 16 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 16 mars
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

 

Ärendelista

 • Patientsäkerhetsberättelse 2020
 • Subventionerad måltid inom sektor omsorg
 • Remiss - riktlinje omhändertagande av avliden
 • Samlokalisering hemtjänst/hemsjukvård
 • E-förslag: Trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
 • Prognosrapport februari 2021
 • Verksamhetsuppföljning 2021
 • Sektorns information
 • Hemmaplanslösningar
 • Uppdrag samverkan lärande och omsorg
 • Ordförande informerar

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre