Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i november

Tisdag den 10 november sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 november
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 166 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 453.3 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Månatlig statistik och verksamhetsuppföljning
  • Sektorns information
  • Delårsrapport
  • Uppdragsdokument för 2021-2023 och detaljbudget för 2021
  • Internkontroll 2021
  • Redovisning ej verkställda beslut
  • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
  • Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning för sektor omsorg
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre