Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i november

Tisdag den 8 november sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Prognos oktober
  • Uppdragsdokument med detaljbudget
  • Lokalförsörjningsplan
  • Sektorns information
  • Revidering handläggning ekonomiskt bistånd
  • Rapport om feriepraktik 2022
  • Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL
  • Uppföljning internkontroll
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre