Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i november

Tisdag den 12 november sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 november
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 53.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 510.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 70.7 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfil
  • Registerutdrag ur belastningsregistret
  • Sektorns information
  • Återrapportering av intern kontroll 2019
  • Ansökan om bidrag till Orust handräckning 2019
  • Budget 2020 med plan för 2021-2022
  • Delårsrapport, budgetuppföljning och prognosrapporter 2019
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre