Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i november

Tisdag den 12 november sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 november
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 53.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 510.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 70.7 kB)

Ärendelista

  • Personärenden
  • Månatlig redovisning av statistik och placeringsfil
  • Registerutdrag ur belastningsregistret
  • Sektorns information
  • Återrapportering av intern kontroll 2019
  • Ansökan om bidrag till Orust handräckning 2019
  • Budget 2020 med plan för 2021-2022
  • Delårsrapport, budgetuppföljning och prognosrapporter 2019
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre