Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i oktober

Tisdag den 15 oktober sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 oktober
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 63.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 88.9 kB)

Ärendelista

 • Personärenden
 • Sektorns information
 • Godkännande av redovisning av hemtjänstuppdrag
 • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
 • Behovsanalyser inför förstudie - Sektor omsorg
 • Översyn av verksamhetsområdet stöd och omsorg
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 2
 • Hantering av tillfälligt kommunbidrag - Sektor omsorg
 • Personligt Ombud Fyrbodal
 • Socialjouren Fyrbodal
 • Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2019
Återställ
Hjälp oss bli bättre