Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i oktober

Tisdag den 15 oktober sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 oktober
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 63.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 88.9 kB)

Ärendelista

 • Personärenden
 • Sektorns information
 • Godkännande av redovisning av hemtjänstuppdrag
 • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
 • Behovsanalyser inför förstudie - Sektor omsorg
 • Översyn av verksamhetsområdet stöd och omsorg
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 2
 • Hantering av tillfälligt kommunbidrag - Sektor omsorg
 • Personligt Ombud Fyrbodal
 • Socialjouren Fyrbodal
 • Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2019
Återställ
Hjälp oss bli bättre