Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i september

Tisdag den 14 september sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 14 september
klockan 10:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning
  • Remissvar
  • Redovisning ej verkställda beslut
  • Sektorns information
  • Uppdrag samverkan lärande/omsorg
  • Hemmaplanslösningar
  • Delårsrapport per augusti
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre