Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 12 april 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 april
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefens information
 • Budgetförutsättningar 2022-2024 - sektor samhällsutveckling
 • Avstämning av prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om planbesked
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Information om inkomna yttranden för detaljplan Mollösund 5:351 m.fl.
 • Information om detaljplan för Hällevik 1:6
 • Beslut om planbesked Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215
 • Beslut om planbesked Glimsås 1:50
 • Beslut om godkännande för granskning, detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
 • Godkännande av samrådsredogörelse för Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner
 • Information om framtagande av friluftsplan
 • Information om ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod, Tofta 2:31
 • Beslut om otillåten byggnation av landgång, bryggdäck med mera inom Hällevik 2:208
 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Information om Härmanö 2:144, Skottarn
 • Information om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i konsthallen
 • Revidering av regler för Orust kulturpris
 • E-förslag om att ta till vara på de lokala förutsättningarna som finns på Orust vid tillagning av elevernas skollunch
 • Information om försäljning av mark på Lundens industriområde
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre