Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 12 maj 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 12 maj
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om ansökan om arrende för del av brygga, Lavön 2:20
 • Information om status investeringsobjekt
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020-sektor samhällsutveckling
 • Uppföljning och helårsprognos april 2021-sektor samhällsutveckling
 • Beslut om framtagande av friluftsplan
 • Beslut om förtydligande av text i slamsugningstaxan 2021
 • Information om markanvisning för del av Tofta 2:31
 • Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Information om fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Beslut om fortsatt planarbete med detaljplan för Hällevik 1:6
 • Planbesked Hällevik 1:6 och Hällevik 1:215
 • Information om planprogram för Dalby
 • Information om ändring av detaljplan för Svanesund 3:40
 • Information om ändring av detaljplan för Röra-Äng 1:35
 • Återkoppling av detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
 • Information om godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
 • Information om Härmanö 2:144, Skottarn
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Tegneby och Ellös
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan väg 160 och Svanvik och Varekil
 • E-förslag om att säkra Färjevägen i Svanesund
 • E-förslag om cykelväg mellan samhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Stocken och Ellös.
 • E-förslag om cykelvägar
 • E-förslag om att bredda vägen mellan Svanesund och Varekil
 • E-förslag om GC-väg Färjevägen i Svanesund
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre