Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 14 juni 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 juni
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • E-förslag om äventyrsbana för barn
 • E-förslag om utegym vid motionsspåret Hällevi, Henån
 • E-förslag om discgolfbana i Henån
 • Beslut om uthyrning av Warmarkska villan
 • Motion gällande segelfartyget Westkust
 • Information om ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk
 • Beslut om revidering av VA-plan 2021
 • Beslut om förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021
 • Beslut om ansökan om kommunal sjöledning mellan Morlanda och Flatön
 • Information om hemkompostering - kontroll/inventering
 • E-förslag om möjlighet att lägga till båt på Tuvesvik ett par timmar
 • E-förslag om utbyggd vägbelysning i Mollösund
 • E-förslag om att behålla Timmerhult
 • Beslut om arrende för del av brygga, Lavön 2:20
 • Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
 • Information om parkeringsplats/garagebygge på samfälld mark inom kommunens fastighet Mollösund 5:398
 • Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Beslut om uppsägning av arrendeavtal för omförhandling, Hällevik 2:208
 • Beslut om uppdrag att sälja mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
 • Beslut om godkännande av planprogram Dalby
 • Information om parkering på kommunal mark, detaljplan för del av Svanesunds samhälle
 • E-förslag om Ängås - En generationsöverskridande mötesplats
 • Beslut om samråd för planändring av detaljplan 1421-P93/6 gällande fastigheten Svanesund 3:40
 • Beslut om samråd för planändring av detaljplan 14-RÖR-1253 gällande fastighet Röra-Äng 1:35
 • Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
 • Avstämning och prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om planbesked, Varekil 1:19
 • Information om egnahemsprojekt, Husebybergen
 • Information om beslut om godkännande av planprogram för Svanesunds centrum
 • Information om beslut om samråd för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
 • Information om beslut om samråd för detaljplan Svanesund centrum norra
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre