Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 11 oktober 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 oktober
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchef informerar
 • Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning
 • Information om projekt - sektor samhällsutveckling
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
 • Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
 • Markanvisning för del av Bön 1:9
 • Beslut om bryggarrende, Mollösund 5:398
 • Information om dialog med samfälligheter om förslag på avtalsområden, ändring av fritidshusplaner
 • Information om inbjudan till markanvisning för Svanesund Centrum Norra
 • Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
 • Information om övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös vägförenings område med mera
 • Beslut om markanvisning för kommunen fastigheter Huseby 1:78 och 1:96
 • Information inför beslut om markanvisning, Huseby 1:102 - Byggemenskap
 • Information om samarbetet med Orust kommun i Vinnovaprojektet DiverCity och Vinnovaansökan Egna hem för alla, Huseby 1:102
 • Information inför beslut om granskning Röra-Äng 1:35
 • Information inför beslut om granskning Svanesund 3:40
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Svanesund 2:127
 • Beslut om samråd för ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera
 • Beslut om samråd för ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle
 • Beslut om samråd för ändring av detaljplan för Mölneby nedergård 3:5 med flera
 • Beslut om samråd för ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera
 • Beslut om samråd för ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde
 • Antagande av taxa för ny planavgift
 • Prövning av begäran om planbesked för Härmanö 2:109
 • Beslut om utegym i Varekil
 • E-förslag om bastu på Småholmarna
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre