Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 13 december 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 december
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information inför beslut om antagande av reviderade Allmänna bestämmelser för användande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
 • E-förslag om att återuppta insamling av "Återvinningssäcken"
 • Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
 • Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga källsorteringsstationer
 • Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
 • E-förslag om cykelväg Nösund-Tegneby-Henån
 • Information om förfrågan om markköp, Huseby 1:78
 • Information om förfrågan om markköp, Trolltorp 1:5
 • Information om förfrågan om tomträttsupplåtelse, Käringön 1:1, Karingo
 • Information inför beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200B
 • Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Beslut om markanvisning för Huseby 1:102
 • Information inför beslut om planbesked, Morlanda-Slätthult 2:28
 • Information inför beslut om samråd Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Information om ansökan om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Randsbergsstugan på Kultehamn
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre