Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 10 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 maj 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena Rödsvattnet och Korskällan
 • Information om kultur- och biblioteksenheten
 • Information om kost och lokalvårdsenheten
 • Information inför beslut om utställning av detaljplan för Säckebäck 1:2
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om ny räddningsstation
 • Information om byggemenskap, Huseby 1:102
 • Information angående uppstart av detaljplan för Svanesund centrum, södra
 • Information inför beslut om samråd, detaljplan för Henåns centrum södra
 • Information om planprojekt Ängsberget
 • Information inför beslut om markanvisning Östra Dalby
 • Information om olovligt byggd brygga på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Information om odlingslotter, Svanesund
 • Information om planprioritering - småplaner
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021
 • Uppföljning och helårsprognos april 2022
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering
 • Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
 • Beslut om samråd för planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Prövning av begäran om planbesked för fastighet Hällevik 25:19
 • Beslut om godkännande av planprogram för Ängås
 • Prövning av begäran om planbesked för Svanesund 3:26
 • Beslut om utställning av Fördjupad översiktsplan för havet i Orust och Tjörns kommuner
 • Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre