Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 14 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 14 juni 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Information om Svanesund centrum norra, Etapp 1 - VA och väg
 • Återkoppling av synpunkter som kommit in under granskning samt information inför beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Information om begäran om planbesked för Nösund 1:116, Nösunds Havshotell
 • Information om detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
 • Information om detaljplan för Varekil 1:172 m.fl. Lundby verksamhetsområde och detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc
 • Information om detaljplan för Härmanö 2:109, Gullholmsbaden
 • Information om detaljplan för Tofta 2:165
 • Information om fritidshusplanerna
 • Information om kommunens gatubelysning
 • Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastighet Härmanö 2:144
 • Information om Ängås Generationspark
 • Information om tilldelning av markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Avstämning inför framtagande av utegym i Henån
 • Information om pendelparkeringar i Orust kommun
 • Information om tilldelning av markanvisning av Röra-Hogen 2:1
 • Information om markanvisning för del av Bön 1:9
 • Information om nuläget på Lundens industriområde
 • Information om nuläget med husbilsparkeringen, Henån
 • Information om köp och försäljning av samfälld mark, Nösund
 • Information om Föreningsstöd, regler - för stöd till ideella föreningar i Orust kommun
 • Information om Taxor, avgifter och uthyrning för anläggningar inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde
 • Information inför beslut om förstudie för friluftsplan
 • Sektorchefen informerar
 • Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för Östra Dalby
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Henån 1:306 m.fl.
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre