Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 16 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 16 augusti 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om fritidsenheten
 • Information om räddningstjänsten
 • Information om förfrågan om muralmålning på fasaden, reningsverket Svanesund
 • Information om antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Information om begäran om planbesked för Glimsås 1:26 m.fl.
 • Information om upprättande av arrendeavtal för padelbanor m.m.
 • Information om upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50
 • Information och beslut om antagande av förstudie till friluftsplan för Orust kommun
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Röra-Hogen 2:1
 • E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre