Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 13 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 september 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchef informerar
 • Information om status investeringsprojekt
 • Delårsrapport augusti, sektor samhällsutveckling
 • Information om taxor
 • Information om räddningstjänsten
 • Föreningsstöd, regler - stöd till ideella föreningar i Orust kommun, för information och dialog
 • Taxor, avgifter och uthyrning för anläggningar inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde, för information och dialog
 • Information inför beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Information om detaljplan för Hällevik 1:6 m.fl. uppstart av planarbete
 • Information om ansökan om planbesked Edshultshall 1:2
 • Information om om begäran om planbesked för Nösund 1:116, Nösunds havshotell
 • Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268
 • Information om detaljplan för Varekil 1:187
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om fastighetsreglering rörande Varekil 1:172 och Varekil 1:190
 • Information om försäljning av Nösund 1:190
 • Information inför beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken i Varekil
 • Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats, Röra-Äng 2:2
 • Upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50
 • Information om kommunens gatubelysning
 • Information om gästhamnar
 • Beslut om muralmålning på fasaden, reningsverket i Svanesund
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Gullixeröd 1:9 och 1:24
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Långelanda-Bö 3:10 och 3:11
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Bäckevik 1:40 och 1:41
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Röra-Kärra 1:15 och 1:21
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Slussen och Grinden
 • Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre