Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 11 oktober sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 oktober 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns idrottsanläggningar och lokaler
 • Orust kulturpristagare 2022
 • Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022
 • Information om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Information om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde
 • Information om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Information om omförhandling av arrende för ställplats, Röra-Äng 2:2
 • Information om detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
 • Information om planbesked för Mollösund 5:324
 • Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190
 • Fastighetsreglering rörande Varekil 1:172 och Varekil 1:190
 • Antagande av taxa för insamling av hushållsavfall 2023
 • Antagande av taxa för slamtömning 2023
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023
 • Antagande av VA-taxa 2023
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023
 • Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023
 • Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt avgifter
 • Beslut om antagande av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken, Varekil
 • Beslut om trygghetsbelysning vid idrottsplatsen i Ellös
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Tofta 2:31
 • Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl.
 • Beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:2
 • Motion om alternativt system med cykelvägar
 • Information om förslag till kommungemensam policy för små avlopp
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre