Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 13 december sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 december 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Antagande av intern kontrollplan 2023 för sektor samhällsutveckling
 • Information om inventering av VA-verksamhetsområde
 • Information inför antagande av vattenskyddsområden och skyddföreskrifter för Rödsvattnet och Korskällan
 • Redovisning av kompostinventering
 • Information om ansökan om köp av del av Säckebäck 1:75
 • Information om planbesked för Brattås 1:62
 • Information om detaljplan för Glimsås 1:267
 • Information om markanvisning, Huseby 1:102
 • Avrapportering av justerat förslag inför samråd, detaljplan för Kila 1:73 m.fl. - Destination Flatön
 • Information om planbesked för Nösund 1:20
 • Information om förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande Svanesund 2:2
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av detaljplan för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Beslut om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2
 • Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Beslut om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik
 • Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre