Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 7 oktober sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 oktober
klockan 09:00-10:00 Svanesund

klockan 10.30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Godkännande av samrådshandlingar, planprogram Svanesund centrum
 • Information inför samråd detaljplan Triangeln, Svanesund
 • Information om ansökan om planbesked Nösund 1:16, 1:163, 1:117 och 1:116
 • Information om detaljplan Mollösund
 • Antagande av timtaxa för planhandläggning
 • Avstämning av prioritering av detaljplan och övriga uppdrag
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om köp av arrendeområde, Lavön 2:20
 • Antagande av VA-taxa 2021
 • Antagande av slamsugningstaxa 2021
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2021
 • Information om renhållningstaxa 2021
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2021
 • Information om taxa för elbilsplatser och parkeringstaxa
 • Antagande av energieffektiviseringsplan
 • Antagande av taxa för framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal
 • Uppdrag att utreda möjliga platser för tillfällig förtöjning
 • Sektorchefen informerar
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre