Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 4 november sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 4 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 397.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 18.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 187.2 kB)

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om lokaliseringsutredning för Brandstation
 • Avstämning av prioritering av detaljplan och övriga uppdrag
 • Prövning om begäran om planändring av detaljplan gällande fastigheterna Nösund 1:117, 1:116, 1:16 och 1:163
 • Beslut om granskning för detaljplan Åvägen, del av Henån 1:306
 • Beslut gällande innehåll i detaljplan för Mollösunds hamn
 • Information om planprogram Henån centrum
 • Uppdragsdokument 2021-2023 och detaljbudget år 2021 för Sektor Samhällsutveckling
 • Uppföljning av internkontroll 2020
 • Antagande av internkontrollplan 2021
 • Utseende av kulturpristagare år 2020
 • Fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Information om utomhusgym
 • Antagande av renhållningstaxa 2021
 • Antagande av taxa för förhyrda platser på inhägnat område, Tuvesvik
 • Uppföljning av avgift för kombinerade bil- och båttrailerparkering, Ellös
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre