Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 2 december sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 2 december
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 218.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 809.3 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Information om Kulturstrategi 2020-2023, Orust kommun
 • Tidigareläggning av investeringar inom VA-verksamheten
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Halsområdet, Svanesund
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering, Orust kommun
 • Försäljning av mark, Lavön 2:20
 • Information om försäljning av mark, Röra-Lunden 1:39
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Tofta 2:31
 • Information om beslut för detaljplan Mollösund 5:351 m.fl., Mollösunds hamnplan
 • Information om ändring av planer för fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende
 • Information om planbesked Röra-Lunden 1:58
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Ändring av sammanträdesplan 2021 - utskottet för samhällsutveckling
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre