Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 8 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 8 januari
klockan 09:30
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 99.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 103.9 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Antagande av biblioteksplan
 • Information om ny upphandling för renhållning och slamsugning
 • Friköp av mark Käringön 1:1, Karingo
 • Beslut om samråd för detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
 • Prövning av begäran om planändring för fastigheterna Röra-Äng 1:195 och 1:196 samt Röra-Äng 1:221
 • Prövning av begäran om planändring för fastigheten Huseby 6:2
 • Information om planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Informatin om planprogram för Henåns centrum
 • Information om detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Information om omvandling av detaljplaner för fritidshusområden för att möjliggöra åretruntboende
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Uppdrag om expropriation
 • Diskussion om Tuvesvik
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre