Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Torsdag den 6 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 6 februari
klockan 10:30
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 93.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 40.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 115 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Information om årsbokslut
 • Rapport 2019 års medarbetarenkät - samhällsutveckling
 • Information om byggemenskap
 • Översikt av exploateringar
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om arbete med planprogram för Svanesunds centrum samt beslut om framtagande av detaljplan, Kvarteret Triangeln
 • Godkännande av programsamråd för Henåns centrum
 • Återkoppling östra hamnen, Henån
 • Information om skredsäkring av Henån
 • Rapport om servicemätning 2019 - räddningstjänsten, fastighetsenheten och kundtjänst
 • Information om gatubelysning, Slussen
 • Antagande av abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre