Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 4 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 4 mars
klockan 09:00
Ungdomens Hus, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 74.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 13 MB)

ProtokollPDF (pdf, 116.3 kB)

Ärendelista

 • Rapportering från enheten för fritid och föreningsliv
 • Informatin om förfrågan om markanvisning för fastigheten Härmanö 2:144 "Skottarn"
 • Beslut om samråd för planändring va detaljplan 14-Mor-2166 gällande fastighet Huseby 6:2
 • Information om exploateringar
 • Avstämning av prioriteringar av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om planprogram för Dalby
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Information om 2019 års underhållsplaner
 • Information om kulturstrategi
 • Sektorschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om Prognosrapport februari 2020
 • Beslut om kommungemensam samverkansplan för södra Bohusstråket
 • KvalitetSUppföljning 2019 - sektor samhällsutveckling
 • Information om status investeringsprojekt
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Återställ
Hjälp oss bli bättre