Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 15 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 15 april
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 237.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 119.7 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Information om budget 2021
 • Antagande av nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
 • Försäljning av byggnad belägen på Huseby 1:50 - sjöbod och brygga 12 i Ellös
 • Avgift för kombinerade bil- och båttrailerparkeringar
 • Beslut om investering - Östra hamnen, Henån
 • Godkännande av Avtal om anläggningsarrende för sjöbodar och småbåtshamn på Lavön 2:20, Tuvesvik
 • Godkännande av genomförandeavtal och nyttjanderättsavtal för pendelparkeringar i Varekil, Vräland och Svanesund
 • Motion om progressiv förbrukningsavgift VA-taxa
 • Prövning av begäran om upprättande av detaljplan för Svineviken 1:5
 • Återrapportering om detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
 • Avstämning och prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre