Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Torsdag den 14 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag 14 maj
klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 255.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 96.5 kB)

Ärendelista

  • Sektorschefen informerar
  • Information om Uppföljning och helårsprognos april
  • Information om budgetförutsättningar 2021-2023
  • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2019
  • Antagande av nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
  • Avrapportering om samverkan för ambitionshöjande åtgärder i centralorten Henån
  • Information om Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
  • Ändring av planer för fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre