Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 3 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 3 juni
klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 86.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 93.6 kB)

Ärendelista

  • Sektorschefen informerar
  • Information om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden, Rödsvattnet och Korskällan
  • Medborgarförslag om pendelparkering vid Svanesundsfärjan
  • Godkännande av programsamråd för Dalby
  • Beslut om plankostnadsavtal, detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  • Beslut om markanvisningsavtal, del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
  • Information om tillsyn som sker av miljö och bygg
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre