Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Onsdag den 5 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 5 augusti
klockan 08:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf)

HandlingarPDF (pdf, 118.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 122 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Information om nya abonnemangsformer för insamlig av hushållsavfall 2021
 • Försäljning av Fjällmanska huset, del av Huseby 1:50
 • Försäljning av Ålgårds kvarn - bostadshus och kvarnbyggnader, del av Ålgård 1:4
 • Beslut om granskning för detaljplan Åvägen del av Henån 1:306 m.fl.
 • Beslut om antagande av planändring för Huseby 6:2
 • Godkännande av programsamråd för Ängås
 • Information om planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Information inför beslut om samråd för detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Försäljning av flytbrygga Tuvesviks badplats
 • Servicemätning - Vatten och avlopp 2020
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre