Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Torsdag den 10 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag 10 september
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 77.8 kB)

ProtokollPDF (pdf, 95 kB)

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Uppföljning med årsprognos per augusti 2020, tertial 2
 • Genomgång av planprocessen
 • Avstämning av prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om detaljpan för Mollösund
 • Information om planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Information om Skottarn
 • Information om energieffektiviseringsplan med tillhörande kommunikationsdel
 • Försäljning av del av fastighet, Trolltorp 1:5
 • Fråga om eventuell försäljning av mark under Varmbadhuset och Sjöstugan i Nösund till nybildad stiftelse
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre