Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 11 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 januari
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Statusrapportering av investeringsprojekt
 • Antagande av kulturplan 2021-2023
 • Information om återvinningssäcken
 • Avrapportering av uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande av genomförandet av två VA-investeringar
 • Redovisning av pågående arbete runt Åvägen i Henån
 • Fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39
 • Beslut om föreläggande på allmän plats natur, Härmanö 2:197
 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om servitut för ändamålet brygga på fastigheten Käringön 1:1, till förmån för fastigheten Käringön 1:99
 • Information om planbesked, Tofta 2:165
 • Godkännande av planprogram Henån centrum
 • Beslut om godkännande för Samråd, Detaljplan för del av Svanesund 2:2, Triangeln
 • Beslut om planbesked, Röra-Lunden 1:58
 • Beslut om granskning för detaljplan Mollösund 5:351 m fl
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Information om arbetet med detaljplan för Hällevik 1:6
 • Information om ansökan om planbesked, Varekil 1:187
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om planprocessen
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre